Kunstszene 1986 (Video Cornelia Böhler)
> Link Wiedergabe 640px x 480px